Under konstruktion

På den här sidan är det tänkt att kontakt- och adressuppgifter o d skall finnas

plus en massa annan mer eller mindre onödig information.
Telefon: 0158-36152 Telefax: 0158-26635 Mobiltelefon: 0708-141506 E-mail: ih@ihab.se