Värdelöst vetande

Efter mer än 20 års erfarenhet som konsult i byggbranchen så har jag lagt
märke till ett och annat, som är ganska tänkvärt, men inte nödvändigt att veta.Det finns en typ av människor som aldrig gör några fel, det är de som inte gör något alls.


Om Du skall få något gjort, be någon som har mycket att göra.


Genom att tiga, kan man dölja sin okunnighet.


Telefon: 0158-36152 Telefax: 0158-26635 Mobiltelefon: 0708-141506 E-mail: ih@ihab.se